پروژه‌های در دست اجرا

پیمانهای در دست اجراء

مبالغ به میلیون ریال

ردیف

موضوع پیمان

نام کارفرما

مبلغ پیمان

مدت پیمان

محل اجراء

تاریخ شروع

جمع صورت وضعیت و تعدیل

جمع تعدیل

% پیشرفت فیزیکی

1

احداث کنارگذر شهرهای

 زارچ- اشکذر

اداره کل راه و ترابری استان یزد

171.097

24 ماه

یزد

1390/02/18

223.234

93.036

52

2

طرح آبیاری و زهکشی کوثر واحد عمرانی جنت

موسسه جهاد نصر

458.660

36 ماه

خوزستان

1393/04/14

660.806

265.344

99

3

تعمیرات اساسی انبارهای ترانزیت مجتمع بندری شهید رجایی

اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان

328.342

36 ماه

بندرعباس

1397/02/04

1.056.163

748.293

95

4

طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی، 3 باب مخزن 30000 متر مکعبی سایت آبی گل گهر

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

483.462

15 ماه

سیرجان

1398/08/14

800.543

281.403

74

5

خاکبرداری بارگیری و خاکریزی سد زینچه مخزنی کهیر

شرکت مهندسی سد و تونل جهان کوثر

645.900

12 ماه

چابهار

1400/05/17

488.328

122.422

83

6

عملیات احداث مخزن بتنی 40 هزار مترمکعبی صفاییه یزد

شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان یزد

569.931

33 ماه

سیرجان

1400/09/20

395.934

81.160

57

7

تهیه مصالح وعملیات اجرایی کارخانه الکترود اردکان

شرکت نوین الکتروداردکان

222.467

6 ماه

یزد

1401/03/28

121.505

0

90

8

عملیات اجرایی فونداسیون الکترود خام و پخته الکترود، مخزن آب اضطراری

شرکت نوین الکترود اردکان

420.400

4 ماه

یزد

1401/08/02

279.513

0

64

9

اجرای سنگ جدول،حفر کانال و روسازی(شامل خاکریزی،تسطیح و پریمکت) معابر داخلی سایت بندرخشک پیشگامان

شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر یزد

24.159

75 روز

یزد

 

1401/11/01

13.619

0

81

10

تهیه و اجرای آسفالت گرم معابر داخلی سایت بندرخشک پیشگامان

شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر یزد

50.400

1 ماه

یزد

 

0

0

0

11

عملیات اجرایی پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه جهرم      

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

2.207.988

12ماه

فارس

1402/01/22

0

0

4

12

اجاره ماشین آلات سنگین با راننده جهت انجام کلیه امور محوله در داخل و خارج سایت  شرکت سنگ آهن گهر زمین سیرجان  

شرکت سنگ آهن گهر زمین

39.452

3ماه

سیرجان

1402/01/20

0

0

60

13

لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شرقی اردکان-میبد،انتهای حوزه به سمت چوپانان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

415.693

12 ماه

یزد

1402/02/20

17.268

0

1

14

عملیات اجرایی پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی فرودگاه بم

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

1.859.412

12ماه

کرمان

1402/03/08

0

0

2