شرکت انبوه گستر نصر

موضوع شرکت عبارت است از : اجرای کلیه پروژه های عمرانی ، ساخت و ساز ساختمان ، راهسازی - ابنیه فنی ، پل ، خاکبرداری و خاکریزی ، سد سازی ، معماری و شهرسازی و اجرای ساخت و ساز شهرک ، اجرای سازه های بتنی و فلزی ، سازه های صنعتی ، ارائه کلیه خدمات مهندسی ( طراحی ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، متره و برآورد ، اجرا ، کنترل ، مشاوره ) ، امور تاسیسات شهری و ساختمانی ، تسطیح و آماده سازی اراضی و سایر امور مرتبط با موضوع شرکت.


لیست پروژه های شرکت انبوه گستر نصر
1- خوابگاه پردیس
2- پارکینگ های ورودی و سازه های جنبی فولاد آلیاژی
3- جاده 01 شمالی فولاد آلیاژی
4- اجرای کاندویت کشی فولاد آلیاژی
5- تطیل سکوی عشق آباد
6- سالن مسافری عشق آباد
7- آپارتمان آرش
8- مرکز پرتو درمانی شهید رمضان زاده
9- مجتمع تجاری صفائیه
10- احداث دانشکده فنی دانشگاه آزاد تفت
11- استخر سرپوشیده جانباز
12- استخر و سونای ورزشی یزد
13- احداث پارکینگ طبقاتی شقایق
14- راه دسترسی معدن اورانیوم ساغند
15- احداث پل دو دهانه ابرکوه
16- اجرای اسلب تراک مشهد
17- دیوار چینی نمایشگاه بین المللی یزد
18- اجرای آماده سازی اراضی 13 هکتاری آزاد شهر
19- تقاطع غیر همسطح زرند کرمان